Forum und email
array_keys

array_keys

(PHP 4, PHP 5)

array_keys -- Vrátit všechny klíče pole

Popis

array array_keys ( array input [, mixed search_value [, bool strict]] )

array_keys() vrací klíče, numerické i textové, z pole input.

Pokud je přítomen volitelný argument search_value, vrací pouze klíče této hodnoty. Jinak vrací všechny klíče z pole input.

Příklad 1. Ukázka array_keys()

$array = array (0 => 100, "color" => "red");
array_keys ($array);       // vrací array (0, "color")

$array = array ("blue", "red", "green", "blue", "blue");
array_keys ($array, "blue");  //  vrací array (0, 3, 4)

$array = array ("color" => array("blue", "red", "green"), "size" => array("small", "medium", "large"));
array_keys ($array);  //  vrací array ("color", "size")

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4, dále je uvedena implementace pro ty, kteří stále používají PHP 3.

Příklad 2. Implementace array_keys() pro uživatele PHP 3

function array_keys ($arr, $term="") {
    $t = array();
    while (list($k,$v) = each($arr)) {
        if ($term && $v != $term)
            continue;
            $t[] = $k;
        }
        return $t;
}

Viz také: array_values().