Forum und email
arsort

arsort

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

arsort -- Třídit pole sestupně se zachováním klíčů

Popis

bool arsort ( array &array [, int sort_flags] )

arsort() třídí pole tak, že indexy pole si zachovávají korelace s prvky, se kterými jsou asociovány. Toto je užitečné hlavně při třídění asociativních polí, kde je pořadí prvků signifikantní.

Příklad 1. Ukázka arsort()

$fruits = array ("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
arsort ($fruits);
reset ($fruits);
while (list ($key, $val) = each ($fruits)) {
    echo "$key = $val\n";
}

Tato ukázka zobrazí:

fruits[a] = orange
fruits[d] = lemon
fruits[b] = banana
fruits[c] = apple

Ovoce bylo sestupně setříděno podle abecedy, a indexy asociované s jednotlivými prvky byly zachovány.

Chování třídění můžete upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, detaily viz sort().

Viz také: asort(), rsort(), ksort() a sort().