Forum und email
rsort

rsort

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rsort -- Třídit pole sestupně

Popis

bool rsort ( array &array [, int sort_flags] )

Tato funkce sestupně třídí pole.

Příklad 1. Ukázka rsort()

$fruits = array ("lemon", "orange", "banana", "apple");
rsort ($fruits);
reset ($fruits);
while (list ($key, $val) = each ($fruits)) {
    echo "$key -> $val\n";
}

Tato ukázka zobrazí:

fruits[0] = orange
fruits[1] = lemon
fruits[2] = banana
fruits[3] = apple

Ovoce bylo setříděno podle abecedy sestupně.

Vlastnosti třídění lze upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, detaily viz sort().

Viz také: arsort(), asort(), ksort(), sort() a usort().