Forum und email
reset

reset

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

reset -- Nastavit interní ukazatel pole na jeho první prvek

Popis

mixed reset ( array &array )

reset() přetočí interní ukazatel pole array na jeho první prvek a vrátí hodnotu prvního prvku pole.

Příklad 1. Příklad funkce reset()

<?php

$array
= array('krok jedna', 'krok dva', 'krok tři', 'krok čtyři');
  
// na začátku je ukazatel na prvním prvku
echo current($array) . "<br />\n"; // "krok jedna"

// přeskočit dva prvky
next($array);                                 
next($array);
echo
current($array) . "<br />\n"; // "krok tři"
  
// vynulovat ukazatel, začít znovu na prvním prvku
reset($array);
echo
current($array) . "<br />\n"; // "krok jedna"
  
?>

Viz také current(), each(), next() a prev().