Forum und email
range

range

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

range -- Vytvořit pole obsahující rozsah integerů

Popis

array range ( mixed low, mixed high [, number step] )

range() vrací pole integerů od low po high včetně.

Ukázka použití viz shuffle().