Forum und email
prev

prev

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

prev -- Rewind interní ukazatel pole

Popis

mixed prev ( array &array )

Vrací prvek pole před tím prvkem, na který ukazuje interní ukazatel pole, nebo FALSE, pokud prvky došly.

Varování

Pokud toto pole obsahuje prázdné prvky, tato funkce vrátí FALSE i pro tyto prvky. Ke správnému průchodu polem, které může obsahovat prázdné prvky použijte each().

prev() se chová stejně jako next(), ale posouvá interní ukazatel pole o jedno místo zpátky místo dopředu.

Viz také: current(), end(), next() a reset().