Forum und email
end

end

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

end --  Nastavit vnitřní ukazatel pole na jeho poslední prvek

Popis

mixed end ( array &array )

end() posune vnitřní ukazatel pole array na jeho poslední prvek a vrací tento prvek.

Viz také: current(), each(), end(), next() a reset().