Forum und email
current

current

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

current -- Vrátit současný prvek pole

Popis

mixed current ( array &array )

Každé pole má vnitřní ukazatel na jeho "současny" prvek, který se inicializuje na první prvek vložený do tohoto pole.

current() vrací prvek, na který tento interní ukazatel právě ukazuje. Nijak tento ukazatel nemění. Pokud teto vnitřní ukazatel ukazuje za konec seznamu prvků, current() returns FALSE.

Varování

Pokud toto pole obsahuje prázdné prvky (0 nebo "", prázdný řetězec), tato funkce pro tyto prvky také vrátí FALSE. Je proto nemožné určit pomocí current(), jestli jste opravdu na konci pole. To properly traverse an array that may contain empty elements, use the each() function.

Viz také: end(), next(), prev() a reset().