Forum und email
each

each

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

each --  Vrací další klíč/hodnota pár z pole

Popis

array each ( array &array )

Vrací současný klíč/hodnota pár z pole array a posune interní ukazatel pole. Tento pár se vrací jako pole čtyř prvků s klíči 0, 1, key a value. Prvky 0 a key obsahují název klíče tohoto prvku pole a 1 a value obsahují hodnotu.

Pokud interní ukazatel pole ukazuje za konec tohoto pole, each() vrací FALSE.

Příklad 1. Ukázky each()

$foo = array ("bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
$bar = each ($foo);

$bar teď obsahuje následující klíč/hodnota páry:

  • 0 => 0
  • 1 => 'bob'
  • key => 0
  • value => 'bob'
$foo = array ("Robert" => "Bob", "Seppo" => "Sepi");
$bar = each ($foo);

$bar teď obsahuje následující klíč/hodnota páry:

  • 0 => 'Robert'
  • 1 => 'Bob'
  • key => 'Robert'
  • value => 'Bob'

each() se většinou používa s list() k průchodu polem, např. $HTTP_POST_VARS:

Příklad 2. Průchod $HTTP_POST_VARS pomocí each()

echo "Hodnoty odeslané metodou POST:<br>";
reset ($HTTP_POST_VARS);
while (list ($key, $val) = each ($HTTP_POST_VARS)) {
    echo "$key => $val<br>";
}

Poté, co proběhne each(), se interní ukazatel pole posune na další prvek pole nebo zůstane na posledním prvku pole, pokud dojde na konec.

Viz také: key(), list(), current(), reset(), next() a prev().