Forum und email
list

list

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

list -- Přiřadit hodnoty přoměnným jako kdyby byly polem

Popis

void list ( mixed varname, mixed ... )

Stejně jako array(), list() vlastně není funkce, ale jazykový konstrukt. Používá se k přiřazení hodnot více proměnným v jedné operaci.

Příklad 1. Ukázka list()

<table>
<tr>
  <th>Employee name</th>
  <th>Salary</th>
</tr>

<?php

$result
= mysql ($conn, "SELECT id, name, salary FROM employees");
while (list (
$id, $name, $salary) = mysql_fetch_row ($result)) {
    print (
" <tr>\n".
           
"  <td><a href=\"info.php3?id=$id\">$name</a></td>\n".
           
"  <td>$salary</td>\n".
           
" </tr>\n");
}

?>

</table>

Viz také: each() a array().