Forum und email
array

array

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

array --  Vytvořit pole

Popis

array array ( [mixed ...] )

Vrací pole argumentů. Argumentům může být přiřazen index pomocí operátoru =>. Viz část o typu pole pro bližší vysvětlení toho, co to pole je.

Poznámka: array() je jazykový konstrukt používaný k reprezentaci polí, nikoliv běžná funkce.

Syntaxe "index => hodnota", s čárkou jako oddělovačem, definuje indexy a hodnoty. Index může být řetězec nebo číslo. Pokud se index vynechá, automaticky se generuje číselný index začínající na 0. Pokud je index integer, další generovaný index bude nejvyšší celočíselný index + 1. Pozn.: pokud jsou definovány dva identické indexy, první se přepíše posledním.

Následující ukázka demonstruje jak vytvořit dvourozměrné pole, jak určit klíče v asociativních polích, a jak přeskakovat číselné indexy v normálních polích.

Příklad 1. Ukázka array()

<?php
$ovoce
= array (
    
"fruits"  => array("a" => "pomeranč", "b" => "banán", "c" => "jablko"),
    
"numbers" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
    
"holes"   => array("první", 5 => "druhý", "třetí")
)
?>

Příklad 2. Automatický index a array()

<?php
$array
= array(1, 1, 1, 1,  1, 8 => 1,  4 => 1, 19, 3 => 13);
print_r($array);
?>
výstup bude následující:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Index 3 je definován dvakrát, a podrží si poslední hodnotu 13. Index 4 je definován po indexu 8 a další generovaný index (hodnota 19) je 9, protože nejvyšší index byl 8.

Tato ukázka vytvoří pole číslované od 1.

Příklad 3. Index začínající 1 s array()

<?php
$prvni_kvartal
= array(1 => 'leden', 'únor', 'březen');
print_r($prvni_kvartal);
?>
toto bude výstup:

Array
(
  [1] => leden
  [2] => únor
  [3] => březen
)

Viz také array_pad(), list(), foreach a range().