Forum und email
natcasesort

natcasesort

(PHP 4, PHP 5)

natcasesort --  Třídit pole s využitím algoritmu "přirozeného třídění" (case-insensitive)

Popis

bool natcasesort ( array &array )

Tato funkce implementuje srovnávací algoritmus který třídí alfanumerické řetězce stejným způsobem jako člověk, toto se popisuje jako "přirozené třídění".

natcasesort() je case-insensitive verze natsort(). Ukázka rozdílu mezi tímto algoritmem a běžným počítačovým tříděním řetězců viz natsort().

Více informací viz stránka Martina Poola Natural Order String Comparison.

Viz také: sort(), natsort(), strnatcmp() and strnatcasecmp().