Forum und email
natsort

natsort

(PHP 4, PHP 5)

natsort --  Třídit pole s využitím algoritmu "přirozeného třídění"

Popis

bool natsort ( array &array )

Tato funkce implementuje srovnávací algoritmus který třídí alfanumerické řetězce stejným způsobem jako člověk, toto se popisuje jako "přirozené třídění". Ukázka rozdílu mězi tímto algoritmem a běžnými počítačovými algoritmy pro řazení řetězců (např. sort()):

Příklad 1. Ukázka natsort()

$array1 = $array2 = array ("img12.png","img10.png","img2.png","img1.png");

sort($array1);
echo "Standardní třídění\n";
print_r($array1);

natsort($array2);
echo "\nPřirozené třídění\n";
print_r($array2);

Výše uvedený kód vygeneruje následující výstup:

Standardní třídění
Array
(
  [0] => img1.png
  [1] => img10.png
  [2] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Přirozené třídění
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

Více informací viz stránka Martina Poola Natural Order String Comparison.

Viz také: natcasesort(), strnatcmp() a strnatcasecmp().