Forum und email
ksort

ksort

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ksort -- Třídit pole podle klíčů

Popis

bool ksort ( array &array [, int sort_flags] )

Třídí pole podle klíčů se zachování asociací indexů. To je užitečné hlavně při práci s asociativními poli.

Příklad 1. ksort() example

$fruits = array ("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
ksort ($fruits);
reset ($fruits);
while (list ($key, $val) = each ($fruits)) {
    echo "$key -> $val\n";
}

Tato ukázka vytiskne:

fruits[a] = orange
fruits[b] = banana
fruits[c] = apple
fruits[d] = lemon

Vlastnosti třídění lze upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, detaily viz sort().

Viz také: asort(), arsort(), sort(), natsort() a rsort().

Poznámka: Druhý argument byl přidán v PHP 4.