Forum und email
krsort

krsort

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

krsort -- Třídit pole sestupně podle klíčů

Popis

bool krsort ( array &array [, int sort_flags] )

Třídí pole sestupně podle klíčů se zachování asociací indexů. To je užitečné hlavně při práci s asociativními poli.

Příklad 1. krsort() example

$fruits = array ("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
krsort ($fruits);
reset ($fruits);
while (list ($key, $val) = each ($fruits)) {
    echo "$key -> $val\n";
}

Tato ukázka vytiskne:

fruits[d] = lemon
fruits[c] = apple
fruits[b] = banana
fruits[a] = orange

Vlastnosti třídění lze upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, detaily viz sort().

Viz také: asort(), arsort(), ksort(), sort(), natsort() a rsort().