Forum und email
array_merge_recursive

array_merge_recursive

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

array_merge_recursive -- Rekurzivně sloučit dvě nebo více polí

Popis

array array_merge_recursive ( array array1 [, array ...] )

array_merge_recursive() sloučí prvky dvou nebo více polí tak, že hodnoty pole se připojí na konec předchozího pole. Vrací výsledné pole.

Pokud obsahují vstupní pole stejný textový klíč, hodnoty těchto klíčů se rekurzivně sloučí do pole tak, že pokud je jedna z hodnot sama pole, tato funkce ji také sloučí s odpovídající položkou z dalšího pole. Pokud ale tato pole mají stejný číselný klíč, pozdější hodnota nepřepíše tu dřívější, ale připojí se.

Příklad 1. Ukázka array_merge_recursive()

$ar1 = array ("color" => array ("favorite" => "red"), 5);
$ar2 = array (10, "color" => array ("favorite" => "green", "blue"));
$result = array_merge_recursive ($ar1, $ar2);

Výsledné pole bude array ("color" => array ("favorite" => array ("red", "green"), "blue"), 5, 10).

Viz také: array_merge().