Forum und email
array_merge

array_merge

(PHP 4, PHP 5)

array_merge -- Sloučit dvě nebo více polí

Popis

array array_merge ( array array1 [, array array2 [, array ...]] )

array_merge() sloučí prvky dvou nebo více polí dohromady tak, že hodnoty každého pole se připojí na konec předchozího. Vrací výsledné pole.

Pokud mají vstupní pole stejný textový klíč, pozdější hodnota přepíše dřívější hodnotu. Pokud ale mají stejný číselný klíč, pozdější hodnota tu púvodní nepřepíše, ale připojí se k ní.

Příklad 1. Ukázka array_merge()

$array1 = array ("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array ("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
array_merge ($array1, $array2);

Výsledné pole bude array("color" => "green", 2, 4, "a", "b", "shape" => "trapezoid", 4).

Viz také: array_merge_recursive().