Forum und email
array_slice

array_slice

(PHP 4, PHP 5)

array_slice -- Vytáhnout část pole

Popis

array array_slice ( array array, int offset [, int length [, bool preserve_keys]] )

array_slice() vrací sekvenci prvků array určených argumenty offset a length.

Pokud je offset kladný, tato sekvence začne offset položek od začátku array. Pokud je offset záporný, tato sekvence začne tolik položek od konce array.

Pokud je length kladná, tato sekvence bude obsahovat tolik prvků. Pokud je length záporná, tato sekvence skončí tolik prvků od konce array. Pokud length vynecháte, tato sekvence bude obsahovat všechny prvky array od offset do konce.

Příklad 1. Ukázka array_slice()

$input = array ("a", "b", "c", "d", "e");

$output = array_slice ($input, 2);      // returns "c", "d", and "e"
$output = array_slice ($input, 2, -1);  // returns "c", "d"
$output = array_slice ($input, -2, 1);  // returns "d"
$output = array_slice ($input, 0, 3);   // returns "a", "b", and "c"

Viz také: array_splice().