Forum und email
array_count_values

array_count_values

(PHP 4, PHP 5)

array_count_values -- Spočítat všechny hodnoty v poli

Popis

array array_count_values ( array input )

array_count_values() vrací pole používající hodnoty z input jako klíče a jejich četnosti v input jako hodnoty.

Příklad 1. Ukázka array_count_values()

$array = array (1, "hello", 1, "world", "hello");
array_count_values ($array); // vrací array(1=>2, "hello"=>2, "world"=>1)