Forum und email
array_intersect

array_intersect

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

array_intersect -- Spočítat průnik polí

Popis

array array_intersect ( array array1, array array2 [, array ...] )

array_intersect() vrací pole obsahující všechny hodnoty z array1, které se vyskytují ve všech argumentech. Klíče jsou zachovány.

Příklad 1. Ukázka array_intersect()

$array1 = array ("a" => "green", "red", "blue");
$array2 = array ("b" => "green", "yellow", "red");
$result = array_intersect ($array1, $array2);

$result obsahuje array ("a" => "green", "red");

Viz také: array_diff().