Forum und email
array_diff

array_diff

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

array_diff -- Spočítat rozdíl polí

Popis

array array_diff ( array array1, array array2 [, array ...] )

array_diff() vrací pole obsahující všechny hodnoty z array1, které se nevyskytují v žádném z dalších argumentů. Klíče jsou zachovány.

Příklad 1. Ukázka array_diff()

$array1 = array ("a" => "green", "red", "blue");
$array2 = array ("b" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff ($array1, $array2);

$result obsahuje array ("blue");

Viz také: array_intersect().