Forum und email
uksort

uksort

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

uksort --  Třídit pole podle klíčů pomocí uživatelsky definovane porovnávací funkce

Popis

bool uksort ( array &array, callback cmp_function )

Tato funkce třídí pole podle klíčů pomocí uživatelsky definované porovnávací funkce. Pokud potřebujete třídit pole podle komplikovanějších kritérií, měli byste použít tuto funkci.

Příklad 1. Ukázka uksort()

function cmp ($a, $b) {
    if ($a == $b) return 0;
    return ($a > $b) ? -1 : 1;
}

$a = array (4 => "four", 3 => "three", 20 => "twenty", 10 => "ten");

uksort ($a, "cmp");

while (list ($key, $value) = each ($a)) {
    echo "$key: $value\n";
}

Tato ukázka zobrazí:

20: twenty
10: ten
4: four
3: three

Viz také: usort(), uasort(), sort(), asort(), arsort(), ksort(), natsort() a rsort().