Forum und email
uasort

uasort

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

uasort --  Třídit pole pomocí uživatelsky definované porovnávací funkce se zachováním klíčů

Popis

bool uasort ( array &array, callback cmp_function )

Tato funkce třídí pole tak, že si indexy uchovávají spojení s hodnotami. To je užitečné hlavně při třídění asociativních polí, kde je důležité pořadí prvků. Srovnávací funkce je uživatelsky definována.

Poznámka: Ukázky uživatelsky definovaných porovnávacích funkcí viz usort() a uksort().

Viz také: usort(), uksort(), sort(), asort(), arsort(), ksort() a rsort().