Forum und email
in_array

in_array

(PHP 4, PHP 5)

in_array -- Ověřit, zda v poli existuje daná hodnota

Popis

bool in_array ( mixed needle, array haystack [, bool strict] )

Hledá v haystack hodnotu needle a pokud ji najde, vrací TRUE, jinak FALSE.

Pokud je třetí argument strict nastaven na TRUE, tak funkce in_array() také kontroluje typ needle v haystack.

Poznámka: Pokud je needle řetězec, tak porovnání rozlišuje velká a malá písmena.

Poznámka: V PHP starších než 4.2.0 nemohl být parametr needle pole.

Příklad 1. Ukázka in_array()

<?php
$os
= array("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (
in_array("Irix", $os)) {
    echo
"Máme Irix";
}
if (
in_array("mac", $os)) {
    echo
"Máme mac";
}
?>

Druhá podmínka neuspěje, protože funkce in_array() rozlišuje velká a malá písmen, takže program vypíše:

Máme Irix

Příklad 2. Ukázka in_array() s parametrem strict

<?php
$a
= array('1.10', 12.4, 1.13);

if (
in_array('12.4', $a, true)) {
    echo
"'12.4' bylo nalezeno s omezením strict\n";
}

if (
in_array(1.13, $a, true)) {
    echo
"1.13 bylo nalezeno s omezením strict\n";
}
?>

Vypíše:

1.13 bylo nalezeno s omezením strict

Příklad 3. in_array() při hledání pole

<?php
$a
= array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o');

if (
in_array(array('p', 'h'), $a)) {
    echo
"'ph' nalezeno\n";
}

if (
in_array(array('f', 'i'), $a)) {
    echo
"'fi' nalezeno\n";
}

if (
in_array('o', $a)) {
    echo
"'o' nalezeno\n";
}
?>

Vypíše:

'ph' nalezeno
  'o' nalezeno

Viz také array_search(), array_key_exists() a isset().