Forum und email
array_search

array_search

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

array_search -- Searches the array for a given value and returns the corresponding key if successful

Description

mixed array_search ( mixed needle, array haystack [, bool strict] )

Searches haystack for needle and returns the key if it is found in the array, FALSE otherwise.

Poznámka: If needle is a string, the comparison is done in a case-sensitive manner.

Poznámka: Prior to PHP 4.2.0, array_search() returns NULL on failure instead of FALSE.

If the optional third parameter strict is set to TRUE then the array_search() will also check the types of the needle in the haystack.

If needle is found in haystack more than once, the first matching key is returned. To return the keys for all matching values, use array_keys() with the optional search_value parameter instead.

Příklad 1. array_search() example

<?php
$array
= array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red');

$key = array_search('green', $array); // $key = 2;
$key = array_search('red', $array);   // $key = 1;
?>

Varování

Tato funkce může vracet booleovskou hodnotu FALSE, ale také nebooleovskou hodnotu odpovídající ohodnocení FALSE, například 0 nebo "". Čtěte prosím sekci o typu Boolean, kde najdete více informací. Pro testování návratové hodnoty této funkce použijte operátor ===.

See also array_keys(), array_values(), array_key_exists(), and in_array().