Forum und email
compact

compact

(PHP 4, PHP 5)

compact -- Vytvořit pole obsahující proměnné a jejich hodnoty

Popis

array compact ( mixed varname [, mixed ...] )

compact() přijímá proměnný počet argumentů. Každý argument může být buď řetězec obsahující název proměnné nebo pole názvů proměnných. Toto pole může také obsahovat pole názvů proměnnýchů; compact() je rekurzivně zpracuje.

Pro každý z řetězců compact() vyhledá v aktivní symbolové tabulce proměnnou tohoto jména a přidá ji do výsledného pole tak, že název této proměnné se stane klíčem a obsah této proměnné hodnotou tohoto klíče. Stručně řečeno, dělá pravý opak toho, co extract(). Vrací pole obsahující všechny tyto proměnné.

Řetězce, které neobsahují názvy platných proměnných se přeskočí.

Příklad 1. Ukázka compact()

$city = "San Francisco";
$state = "CA";
$event = "SIGGRAPH";

$location_vars = array ("city", "state");

$result = compact ("event", "nothing_here", $location_vars);

$result bude array ("event" => "SIGGRAPH", "city" => "San Francisco", "state" => "CA").

Viz také: extract().