Forum und email
msql_field_type

msql_field_type

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

msql_field_type -- Get field type

Popis

string msql_field_type ( resource result, int field_offset )

msql_field_type() gets the type of the specified field index.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

The type of the field. One of int, char, real, ident, null or unknown. This functions will return FALSE on failure.