Forum und email
msql_query

msql_query

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_query -- Send mSQL query

Popis

resource msql_query ( string query [, resource link_identifier] )

msql_query() sends a query to the currently active database on the server that's associated with the specified link identifier.

Seznam parametrů

query

The SQL query.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Returns a positive mSQL query identifier on success, or FALSE on error.

Příklady

Příklad 1. msql_query() example

<?php
$link
= msql_connect("dbserver")
   or die(
"unable to connect to msql server: " . msql_error());
msql_select_db("db", $link)
   or die(
"unable to select database 'db': " . msql_error());

$result = msql_query("SELECT * FROM table WHERE id=1", $link);
if (!
$result) {
   die(
"query failed: " . msql_error());
}

while (
$row = msql_fetch_array($result)) {
    echo
$row["id"];
}
?>