Forum und email
msql_db_query

msql_db_query

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_db_query -- Send mSQL query

Popis

resource msql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] )

msql_db_query() selects a database and executes a query on it.

Seznam parametrů

database

The name of the mSQL database.

query

The SQL query.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Returns a positive mSQL query identifier to the query result, or FALSE on error.

Viz také

msql_query()