Forum und email
msql_select_db

msql_select_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_select_db -- Select mSQL database

Popis

bool msql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

msql_select_db() sets the current active database on the server that's associated with the specified link_identifier.

Subsequent calls to msql_query() will be made on the active database.

Seznam parametrů

database_name

The database name.

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.