Forum und email
msql_field_table

msql_field_table

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

msql_field_table -- Get table name for field

Popis

int msql_field_table ( resource result, int field_offset )

Returns the name of the table that the specified field is in.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

The name of the table on success, or FALSE on failure.