Forum und email
msql_field_seek

msql_field_seek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_field_seek -- Set field offset

Popis

bool msql_field_seek ( resource result, int field_offset )

Seeks to the specified field offset. If the next call to msql_fetch_field() won't include a field offset, this field would be returned.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.