Forum und email
msql_field_name

msql_field_name

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

msql_field_name -- Get the name of the specified field in a result

Popis

string msql_field_name ( resource result, int field_offset )

msql_field_name() gets the name of the specified field index.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

The name of the field or FALSE on failure.

Viz také

msql_field_len()