Forum und email
msql_field_len

msql_field_len

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

msql_field_len -- Get field length

Popis

int msql_field_len ( resource result, int field_offset )

msql_field_len() returns the length of the specified field.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

Returns the length of the specified field or FALSE on error.