Forum und email
msql_field_flags

msql_field_flags

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

msql_field_flags -- Get field flags

Popis

string msql_field_flags ( resource result, int field_offset )

msql_field_flags() returns the field flags of the specified field.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

field_offset

Číselný offset pole. field_offset začíná na 1.

Návratové hodnoty

Returns a string containing the field flags of the specified key. This can be: primary key not null, not null, primary key, unique not null or unique.