Forum und email
ccvs_textvalue

ccvs_textvalue

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_textvalue -- Get text return value for previous function call

Popis

string ccvs_textvalue ( string session )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.