Forum und email
CCVS API Functions

XI. CCVS API Functions

Úvod

Tyto funkce představují interface k CCVS API, a umožnují tak přímo pracovat s CCVS z vašich PHP skriptů. CCVS je RedHatí řešení "zprostředkovatele" ve zpracování kreditních karet. Umož%nuje vám oslovovat přímo zpracovatele kreditních karet přes váš *nix systém a modem. Pomocí CCVS modulu pro PHP můžete zpracovávat kreditní karty přes CCVS ve vašich PHP skriptech. Následující reference tento proces přiblíží.

Poznámka: CCVS bylo firmou RedHat pozastaveno a nemá v plánu vydávat další klíče nebo podporovat kontrakty. Pokud hledáte náhradu, zvažte MCVE firmy Main Street Softworks jako možnou náhradu. Má podobný design a dokumentovanou podporu PHP!

Toto rozšíření bylo z PHP odstraněno a od verze 4.3.0 není k dispozici. Pokud chcete používat funkce pro zpracování kreditních karet, můžete místo toho použít rozšíření MCVE.

Instalace

Pokud chcete zapnout CCVS podporu v PHP, zjistěte si nejdříve instalační adresář CCVS. Potom budete muset PHP zkonfigurovat s --with-ccvs. Pokud toto použijete be udání cesty k vaší instalaci CCVS, PHP se pokusí podívat do defaultní instalační lokace CCVS (/usr/local/ccvs). Pokud je CCVS na nestandardním místě, spustěte configure s: --with-ccvs=$ccvs_path, kde $ccvs_path je cesta k vaší instalaci CVS. Pozn.: Podpora CCVS vyžaduje existenci $ccvs_path/lib a $ccvs_path/include, a přítomnost cv_api.h v adresáři include a libccvs.a v adresáři lib.

Dále je potřeba, aby běžel proces ccvsd. Navíc, PHP processy musí běžet pod stejným uživatelem, pod kterým běhá CCVS (např. pokud jste instalovali ccvs jako 'ccvs', vaše PHP procesy musí také běžet jako 'ccvs').

Viz také

RedHat přerušil podporu CCVS, přesto je mírně zastaralá dokumentace k dispozici na https://www.redhat.com/docs/manuals/ccvs/.

Obsah
ccvs_add -- Add data to a transaction
ccvs_auth -- Perform credit authorization test on a transaction
ccvs_command --  Performs a command which is peculiar to a single protocol, and thus is not available in the general CCVS API
ccvs_count --  Find out how many transactions of a given type are stored in the system
ccvs_delete -- Delete a transaction
ccvs_done -- Terminate CCVS engine and do cleanup work
ccvs_init -- Initialize CCVS for use
ccvs_lookup --  Look up an item of a particular type in the database #
ccvs_new -- Create a new, blank transaction
ccvs_report -- Return the status of the background communication process
ccvs_return --  Transfer funds from the merchant to the credit card holder
ccvs_reverse --  Perform a full reversal on an already-processed authorization
ccvs_sale --  Transfer funds from the credit card holder to the merchant
ccvs_status -- Check the status of an invoice
ccvs_textvalue -- Get text return value for previous function call
ccvs_void --  Perform a full reversal on a completed transaction