Forum und email
unixtojd

unixtojd

(PHP 4, PHP 5)

unixtojd -- Převést UNIXový timestamp na Julian Day Count

Popis

int unixtojd ( [int timestamp] )

Vrací Julian Day Count pro UNIXový timestamp (sekundy od 1.1.1970), nebo pro aktuální den, pokud není dán timestamp.

Viz také: jdtounix().

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4 RC2.