Forum und email
jdtounix

jdtounix

(PHP 4, PHP 5)

jdtounix -- Převést Julian Day Count na UNIXový timestamp

Popis

int jdtounix ( int jday )

jdtounix() vrací UNIXový timestamp odpovídající Julian Day Countu danému v jday nebo FALSE, pokud je jday mimo UNIXovou epochu (Gregoriánské roky mezi 1970 a 2037, nebo-li 2440588 <= jday <= 2465342 )

Viz také: jdtounix().

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4 RC2.