Forum und email
Kalendářové funkce

X. Kalendářové funkce

Úvod

Toto rozšíření představuje sadu funkcí určených ke zjednodušení převodů mezi různými kalendáři. Prostředníkem nebo standardem, na kterém je založena, je Julian Day Count. To je počet dní začínající daleko před jakýmkoli datem o které by se většina lidí zajímala (někde kolem 4000 př. n. l.). Pokud chcete převádět mezi kalendářovými systémy, musíte nejdřív převést na Julian Day Count, potom na kýžený kalendář. Julian Day Count se velmi liší od Juliánského kaledáře! Pro více informací o Julian Day Count viz https://www.hermetic.ch/cal_stud/jdn.htm. Pro více informací o kalendářových systémech viz https://www.fourmilab.ch/documents/calendar/. Tyto instrukce obsahují výňatky z této stránky (v uvozovkách).

Instalace

Pro práci tohoto rozšíření musíte PHP zkompilovat s volbou --enable-calendar.

Verze PHP pro Windows má vestavěnou podporu pro toto rozšíření. K použití těchto funkcí není třeba načítat žádná další rozšíření.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CAL_GREGORIAN (integer)

CAL_JULIAN (integer)

CAL_JEWISH (integer)

CAL_FRENCH (integer)

CAL_NUM_CALS (integer)

CAL_DOW_DAYNO (integer)

CAL_DOW_SHORT (integer)

CAL_DOW_LONG (integer)

CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT (integer)

CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG (integer)

CAL_MONTH_JULIAN_SHORT (integer)

CAL_MONTH_JULIAN_LONG (integer)

CAL_MONTH_JEWISH (integer)

CAL_MONTH_FRENCH (integer)

The following constants are available since PHP 4.3.0 :

CAL_EASTER_DEFAULT (integer)

CAL_EASTER_ROMAN (integer)

CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN (integer)

CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN (integer)

The following constants are available since PHP 5.0.0 :

CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH (integer)

CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM (integer)

CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM (integer)

Obsah
cal_days_in_month -- Return the number of days in a month for a given year and calendar
cal_from_jd -- Converts from Julian Day Count to a supported calendar
cal_info -- Returns information about a particular calendar
cal_to_jd -- Converts from a supported calendar to Julian Day Count
easter_date -- Zjistit UNIXový timestamp Velikonoční půlnoci v daném roce
easter_days --  Get number of days after March 21 on which Easter falls for a given year
FrenchToJD --  Převést datum z Francouzského republikánského kalendáře na Julian Day Count
GregorianToJD -- Převést Gregoriánské datum na Julian Day Count
JDDayOfWeek -- Vrátit den v týdnu
JDMonthName -- Vrátit název měsíce
JDToFrench --  Převést Julian Day Count na Francouzský republikánský kalendář
JDToGregorian -- Převést Julian Day Count na Gregoriánské datum
JDToJewish --  Převést Julian Day Count na idovský kalendář
JDToJulian --  Převést Julian Day Count na Juliánské datum
jdtounix -- Převést Julian Day Count na UNIXový timestamp
JewishToJD --  Převést datum podle idovského kalendáře na Julian Day Count
JulianToJD --  Převést Juliánské datum na Julian Day Count
unixtojd -- Převést UNIXový timestamp na Julian Day Count