Forum und email
JDMonthName

JDMonthName

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

JDMonthName -- Vrátit název měsíce

Popis

string jdmonthname ( int julianday, int mode )

Vrací řetězec obsahující název měsíce. mode určuje, na který kalendář se má Julian Day Count konvertovat a jaký typ jména se má vrátit.

Tabulka 1. Kalendářové módy

MódVýznam
0Gregoriánský - zkrácený
1Gregoriánský
2Juliánský - zkrácený
3Juliánský
4 idovský
5Francouzský republikánský