Forum und email
JDDayOfWeek

JDDayOfWeek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

JDDayOfWeek -- Vrátit den v týdnu

Popis

mixed jddayofweek ( int julianday [, int mode] )

Vrací den v týdnu. V závislosti na módu vrací řetězec nebo integer.

Tabulka 1. Kalendářové týdenní módy

MódVýznam
0 Vrací číslo dne jako integer (0=sunday, 1=monday, etc)
1 Vrací řetězec obsahující název dne v týdnu (anglický gregoriánský)
2 Vrací řetězec obsahující zkrácený název dne v týdnu (anglický gregoriánský)