Forum und email
JDToJewish

JDToJewish

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

JDToJewish --  Převést Julian Day Count na idovský kalendář

Popis

string jdtojewish ( int juliandaycount [, bool hebrew [, int fl]] )

Převádí Julian Day Count na idovský kalendář.