Forum und email
JDToJulian

JDToJulian

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

JDToJulian --  Převést Julian Day Count na Juliánské datum

Popis

string jdtojulian ( int julianday )

Převádí Julian Day Count na řetězec obsahující Juliánské datum ve formátu "měsíc/den/rok".