Forum und email
easter_days

easter_days

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

easter_days --  Get number of days after March 21 on which Easter falls for a given year

Popis

int easter_days ( [int year [, int method]] )

Vrací počet dní od 21. března do Velikonoc v daném roce. Default year je současný rok.

Tato funkce je využitelná místo easter_date() na výpočty Velikonoc pro roky které spadají mimo rozsah UNIXových timestampů (tj. před rokem 1970 a po roce 2037).

Příklad 1. Ukázka easter_date()

echo easter_days (1999);        /* 14, i.e. April 4   */
echo easter_days (1492);        /* 32, i.e. April 22  */
echo easter_days (1913);        /*  2, i.e. March 23  */

Datum Velikonoc bylo definováno Nicaejským koncilem v r. 325 n. l. jako neděle po prvním úplňku který připadá na nebo po jarní rovnodennosti. Rovnodennost se vždy předpokládá na 21. března, takže se výpočet redukuje na určení data úplňku a data následující neděle. Zde použitý algoritmus byl poprvé použit kolem roku 532 Dionysiem Exiguem. V Juliánském kalendáři (pro léta před 1753) se na sledování fází Měsíce používal jednoduchý devatenáctiletý cyklus. V Gregoriánském kalendáři (pro léta po 1753 - navržen Claviem a Liliem a zaveden papežem Řehořem XIII v říjnu 1582, v Británii a jejích koloniích v září 1752) se přidávají dva faktory, které tento cyklus zpřesňují.

(Kód je založen na C programu od Simona Kershawa, <[email protected]>)

Viz také: easter_date().