Forum und email
easter_date

easter_date

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

easter_date -- Zjistit UNIXový timestamp Velikonoční půlnoci v daném roce

Popis

int easter_date ( [int year] )

Vrací UNIXový timestamp odpovídající Velikonoční půlnoci v daném roce. Default year je současný rok.

Varování: Tato funkce vygeneruje varování, pokud je year mimo rozsah UNIXových timestampů (tj. před 1970 nebo po 2037).

Příklad 1. Ukázka easter_date()

echo date ("M-d-Y", easter_date(1999));        /* "Apr-04-1999" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2000));        /* "Apr-23-2000" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2001));        /* "Apr-15-2001" */

Datum Velikonoc bylo definováno Nicaejským koncilem v r. 325 n. l. jako neděle po prvním úplňku který připadá na nebo po jarní rovnodennosti. Rovnodennost se vždy předpokládá na 21. března, takže se výpočet redukuje na určení data úplňku a data následující neděle. Zde použitý algoritmus byl poprvé použit kolem roku 532 Dionysiem Exiguem. V Juliánském kalendáři (pro léta před 1753) se na sledování fází Měsíce používal jednoduchý devatenáctiletý cyklus. V Gregoriánském kalendáři (pro léta po 1753 - navržen Claviem a Liliem a zaveden papežem Řehořem XIII v říjnu 1582, v Británii a jejích koloniích v září 1752) se přidávají dva faktory, které tento cyklus zpřesňují.

(Kód je založen na C programu od Simona Kershawa, <[email protected]>)

Výpočet Velikonoc před rokem 1970 nebo po roce 2037 viz easter_days().