Forum und email
bzwrite

bzwrite

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzwrite -- Binárně bezpečný zápis do souboru bzip2

Popis

int bzwrite ( resource bz, string data [, int length] )

bzwrite() zapíše obsah řetězce data do souboru bzip2 odkazovaného pomocí bz. Je-li přítomen nepovinný parametr length, zápis skončí poté, co bude zapsáno length (nekomprimovaných) bytů nebo bude dosaženo konce řetězce - podle toho, co nastane dřív.

Příklad 1. Příklad bzwrite()

<?php
$str
= "nekomprimovaná data";
$bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "w");
bzwrite($bz, $str, strlen($str));
bzclose($bz);
?>

Viz také bzread() a bzopen().