Forum und email
bzread

bzread

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzread -- Binárně bezpečné čtení ze souboru bzip2

Popis

string bzread ( resource bz [, int length] )

bzread() přečte nejvýše length bytů z bzip2 souboru odkazovaného pomocí bz. Čtení končí, je-li přečteno length (nekomprimovaných) bytů nebo se dosáhne konce souboru - podle toho, co nastane dřív. Není-li specifikován nepovinný parametr length, funkce bzread() přečte najednou 1024 (nekomprimovaných) bytů.

Příklad 1. Příklad - bzread()

<?php
$bz
= bzopen("/tmp/foo.bz2", "r");
$str = bzread($bz, 2048);
echo
$str;
?>

Viz také bzwrite() a bzopen().