Forum und email
Kompresní funkce bzip2

IX. Kompresní funkce bzip2

Úvod

Funkce bzip2 se používají k transparentnímu čtení a zápisu souborů komprimovaných algoritmem bzip2 (.bz2).

Požadavky

Tento modul používá funkce z knihovny bzip2 od Juliana Sewarda. Tento modul vyžaduje bzip2/libbzip2 verze >= 1.0.x.

Instalace

Podpora bzip2 není v PHP implicitnì k dispozici. K aktivaci budete muset pøi kompilaci PHP pou¾ít konfiguraèní volbu --with-bz2[=DIR].

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření definuje jeden typ prostředku: souborový ukazatel identifikující soubor bz2, nad kterým se pracuje.

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Příklady

Tento příklad otevře dočasný soubor a zapíše do něj testovací řetezec; potom vypíše obsah souboru.

Příklad 1. Malý příklad na bzip2

<?php

$filename
= "/tmp/testfile.bz2";
$str = "Toto je testovací řetězec.\n";

// otevři soubor pro zápis
$bz = bzopen($filename, "w");

// zapoš řetězec do souboru
bzwrite($bz, $str);

// zavři soubor
bzclose($bz);

// otevři soubor pro čtení
$bz = bzopen($filename, "r");

// přečti 10 znaků
print bzread($bz, 10);

// tiskni dokud není konec souboru (nebo následující 1024. znak) a zavři soubor  
print bzread($bz);

bzclose($bz);

?>
Obsah
bzclose -- Zavře ukazatel na soubor bzip2
bzcompress -- Zkomprimuje řetězec algoritmem bzip2
bzdecompress -- Dekomprimuje data komprimovaná pomocí bzip2
bzerrno -- Vrací číslo chyby bzip2
bzerror -- Vrací v poli číslo a popis chyby bzip2
bzerrstr -- Vrací popis chyby bzip2
bzflush -- Vynutí zápis všech bufferovaných dat
bzopen -- Otevře soubor komprimovaný pomocí bzip2
bzread -- Binárně bezpečné čtení ze souboru bzip2
bzwrite -- Binárně bezpečný zápis do souboru bzip2