Forum und email
bzclose

bzclose

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

bzclose -- Zavře ukazatel na soubor bzip2

Popis

int bzclose ( resource bz )

Zavře soubor bzip2 odkazovaný ukazatelem bz.

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Ukazatel na soubor musí být platný a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí bzopen().

Viz také bzopen().